Brf Almen2

Dokument

Kontakt

Maila styrelsen: styrelsen@almen2.se

Råsundavägen 119, 169 50 Solna

Pg 375977-6 Org. nr. 716420-1415

Medlemmar som söker vidare information hänvisas till Nabo


Tillsyn och service av fastigheten sköts av Driftia Förvaltning

Felanmälan vardagar 08:00 - 16:00 görs på telefon 08-744 44 33 eller på e-mail info@driftia.se

Jourtelefon 08-744-09-50